Vahon toimintakeskus

Päivitetty rekisteriseloste ja ilmoittautumislomake

22.5.2018

Vahon toimintakeskuksen rekisteriselostetta on päivitetty uuden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Myös ilmoittautumislomaketta on hieman päivitetty. Päivitetyn rekisteriselosteen voit lukea tästä linkistä.

Lomakkeiden kautta lähetetyt tiedot käyttävät uutta päivitettyä järjestelmää. Jos olet ilmoittautunut leirille ennen päivitystä, ei ilmoittautumista tarvitse tehdä uudelleen, sillä vanhat ilmoittautumiset on jo siirretty uuteen järjestelmään.

Mikäli sivustolla ilmenee ongelmia päivityksestä johtuen, otathan meihin yhteyttä palautelomakkeella.